Kontrolní a hospitační činnost: praktické návody pro ředitele

Jak plánovat a provádět kontroly i hospitace smysluplně

Opravdu během hospitací hodnotíte bez předsudků všechny kolegy/předměty stejně? Nebo podvědomě soustředíte pozornost jen jedním směrem? Hospitace i kontroly musejí mít jasně stanovená pravidla – k tomu slouží Plán kontrolní a hospitační činnosti. Co by mělo být jeho obsahem? A jak byste měli komunikovat zjištěné výsledky svým kolegům, aby došlo k nápravě? Poradíme v rámci praktického e-learningu.

2 290  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl e-Learningu

Kontrolní a hospitační činnost patří mezi zásadní povinnosti ředitele školy. Jejich nevhodné uchopení či dlouhodobé zanedbávání však tvrdě dopadá na kvalitu výuky, atmosféru i vztahy ve sborovně. Právě proto považuje ČŠI kontroly a hospitace za jednu z nejproblematičtějších oblastí při vedení školy. Díky našemu e-learningu získáte osvědčené postupy a návody, jak postupovat v praxi. Ukážeme, jak nastavit Plán kontrolní a hospitační činnosti a realizovat kontroly i hospitace od příprav až po vyhodnocení.

Komu je e-Learning určen

e-Learning je určen všem vedoucím pracovníkům ve školství.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Program

1. lekce: Příprava Plánu kontrolní a hospitační činnosti

 • Kdo provádí kontroly a hospitace
 • Co je cílem a posláním kontrol a hospitací
 • Jak komunikovat výsledky kontrol a hospitací pedagogům
 • Jak sestavit Plánu kontrolní a hospitační činnosti
  • co by v plánu nemělo chybět
  • jak detailně předmět kontrol definovat
 • Rozdíly v kontrolách a hospitacích
 • Specifika MŠ, ZŠ.ŠD, ŠJ

2. lekce: Hospitace – jak ji dělat smysluplně

 • Pravidla a cíle hospitace – čeho se měl ředitel držet?
 • Kterou formu hospitace zvolit a co s její pomocí sledovat
  • Během vyučování
  • Mimo vyučování
 • Rozdíly v druhu hospitací – kterou zvolit?
 • Hospitační záznamy – jak je vypracovat a jak uchovávat
 • Vyhodnocení hospitace a pohovor s učitelem
 • Nejčastější chyby způsobené pozorovatelem během hospitací

3. lekce: Kontroly – na co se zaměřit

 • Co je předmětem kontroly
 • Kdy jakou kontrolu naplánovat a jak ji provést
  • dodržování školní legislativy na všech úsecích
  • dodržování pracovně právních předpisů
  • dodržování BOZP a PO
  • dodržování příkazů ředitele školy
  • dodržování pokynů vydaných zřizovatelem
  • dodržování metodických pokynů MŠMT
 • Vyhodnocení a přenos výsledků z kontrolní činnosti do praxe