Návody pro práci se žáky s poruchami autistického spektra

Praktické tipy pro zvládání problematických situací ve škole

Máte ve školce či škole žáka s poruchou autistického spektra, strohou zprávu školského poradenského zařízení v ruce a asistenta, který však sám nic nezmůže? Jak vysvětlíte ostatním žákům zvláštnosti v jeho chování a jiný přístup z Vaší strany? Jak obhájíte své postupy před rodiči? Jaká podpůrná opatření můžete využít a z čeho je financovat? Využijte praktické návody v našem e-learningu, které ocení každý učitel.

2 290  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl e-Learningu

Cílem e-learningu Návody pro práci se žáky s poruchami autistického spektra je pomoci především pedagogům co nejlépe zvládnout práci s dětmi či výuku ve třídě, kde se vzdělává žák s PAS. Zaměříme se na jejich postavení v kolektivu a ohrožení šikanou. Rozklíčujeme nejčastější nedostatky dětí s PAS a oblasti, v nichž potřebují pomoc. Představíme postupy a metody, které vám práci ve třídě usnadní.

Komu je e-Learning určen

e-Learning Návody pro práci se žáky s poruchami autistického spektra je určen pedagogům od mateřských škol po střední školy. Využít jej mohou také speciální pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové či asistenti pedagoga.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV.

Program

Program e-learningu

 1. lekce Dítě/žák s PAS pohledem legislativy a třídy
 • Na co mají žák a škola nárok? Jaká podpůrná opatření lze využít a jak je financovat?
 • Jak komunikovat s ostatními žáky ve třídě
 • Jak komunikovat s rodiči žáka s PAS a ostatních žáků
 • Riziko šikany: Jak jej eliminovat

2. lekce Nejčastější deficity dítěte/žáka s PAS

 • Jak rozpoznat PAS u nediagnostikovaných dětí a žáků
 •  Jaké oblasti činí dítěti/žákovi s PAS obtíže
 •  Vhodné a nevhodné kompenzace v rámci školy

3. lekce Kompenzační pomůcky a didaktické postupy

 • Úprava organizace výuky a školního prostředí
 • Výchovné a vzdělávací přístupy a metody (TEACCH program, strukturované prostředí, vizualizace)
 • Metoda strukturovaného učení
 • Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)
 • Speciální pomůcky a didaktické hračky
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS

Lektor

PhDr. Jitka Kendíková

Jitka Kendíková působí jako ředitelka na Základní škole a Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského v Praze.  Od ukončení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zde učila a následně pracovala jako výchovná poradkyně.  Dlouhodobě se zabývá vzděláváním žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, a jejich začleňováním do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Hojně také publikuje. Aktivně se věnuje lektorské a přednáškové činnosti.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Návody pro práci se žáky s poruchami autistického spektra”