Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a ZŠ

1 690  bez DPH

Jak nabídnout pomoc a dítě adaptovat do prostředí školy

Stále častěji se ve škole setkáváte s dětmi s narušenou komunikační schopností? Děti/žáci s diagnózou vývojové dysfázie mají narušenou koncentraci pozornosti, bývají impulzivní, vyskytují se u nich obtíže v oblasti prostorové orientace. Víte, jak tyto děti poznat? Jak jim ve školním prostředí pomoci s adaptací a získáváním nových dovedností, návyků a znalostí? Zúčastněte se videokurzu, který skutečně vychází z praxe!

Kategorie: Štítek:

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu je seznámit účastníky s projevy dětí s vývojovou dysfázií. Dále pak nastíníme možnosti odborné pomoci při terapii vývojové dysfázie. Uvedeme základními principy nastavení podpory v edukačním prostředí MŠ/ZŠ, a to za participace SPC pro děti s vadami řeči.

Srozumitelně popíšeme specifické obtíže dětí s vývojovou  dysfázií v MŠ/ZŠ. Navíc uvedeme konkrétní kroky, jak z pozice učitele MŠ/ZŠ tyto obtíže řešit. Vymezeny budou také podmínky pro úspěšnou podporu dítěte, které vycházejí z komplexní podpory vývoje dítěte s touto diagnózou a jsou ovlivněny také funkčností spolupráce mezi logopedem – dítětem – rodinou – MŠ/ZŠ a SPC.

Komu je videokurz určen

Vidoekurz je určen pro pedagogy mateřských škol, dále pak pro učitele 1. stupně základních škol a pro asistenty pedagoga.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Délka videokurzu je 1,5 hodiny.

Program

Délka videokurzu je 1,5 hodiny.

  1. Vývojová dysfázie a jak se s ní vypořádat v praxi (etiologie, symptomatologie, diagnostika, terapie)
  2. Specifické obtíže dětí s vývojovou dysfázií a jejich řešení v praxi MŠ a ZŠ
  3. Nastavení podpory dětí s vývojovou dysfázií předškolního a mladšího školního věku (spolupráce logoped – rodina – MŠ/ZŠ – školské poradenské zařízení = SPC)
  4. Dotazy účastníků a odpovědi

Lektor

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Petra Bendová vystudovala Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci (2003), kde také v roce 2006 získala titul Ph.D. v oboru Speciální pedagogika. Pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Svítání, Pardubice, dále pak v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. v Hradci Králové a v MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s., Nové Město nad Metují. V současné době působí jako odborný asistent na Katedra speciální pedagogiky a logopedie Univerzity Hradec Králové a jako logoped v LOGOPRIM, s.r.o., Hradec Králové.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a ZŠ“