O nás

Znalosti a informace jsou klíčem k úspěchu, ať již v podnikání, nebo v soukromém životě. Kdo se musí rozhodovat mezi různými možnostmi, potřebuje informace. Naším cílem je poskytnout vám prostřednictvím široké nabídky kvalitních produktů právě ty informace, které potřebujete k dosažení svých cílů.

Eduardo.online je součástí portfolia Nakladatelství FORUM. Nakladatelství FORUM má na českém trhu pevné postavení. Jako dceřiná společnost významného mezinárodního holdingu Forum Media Group vznikla česká pobočka v roce 2004.

Praktická využitelnost informací, které se k vám prostřednictvím našeho portfolia dostávají, je naší prioritou.Naše produkty tak pomáhají podnikatelům, firmám i institucím veřejné správy zorientovat se v uplatňování legislativy a dalších požadavků v praxi. Jsou určeny vedoucím manažerům, odborníkům, ale též všem, kdo potřebují rychle a efektivně vyřešit problematickou situaci.

Akreditace a partnerství

Od června 2017 jsme akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR: Dne 30. 6. 2016 udělilo Ministerstvo vnitra Nakladatelství FORUM s.r.o. akreditaci pod č.j.: MV-77199-4/OBVV-2017 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely průběžného vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků, a to v programu Datové schránky a v programu Spisová služba.

Zároveň jsme od června 2016 akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Dne 7. 3. 2016 udělilo MŠMT ČR Nakladatelství FORUM s.r.o. akreditaci pod č.j.: MSMT- 20128/2016 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2011 jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých a prosazující jeho zájmy.