Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby

Zorientujte se ve všech změnách a stáhněte si vzorovou dokumentaci

Postupujete správně  v případě, že se vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz? Víte, jak a co evidovat v podle zákona? Víte, že nově musí mít nový zaměstnanec za sebou vstupní lékařskou prohlídku ještě předtím, než nastoupí do práce? Přinášíme vám praktický e-Learning, díky kterému budete vědět, jak za každých okolností vždy správně postupovat.

2 990  bez DPH

Cíl e-Learningu

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, řešení pracovních úrazů, pravidla pro evidenci a hlášení pracovních úrazů – to vše musí zaměstnavatelé bezpodmínečně znát! Co navíc přináší novela zákona o specifických zdravotních službách?

Náš e-Learning Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby vám prostřednictvím čtyř lekcí pomůže zorientovat se ve všech změnách v oblasti pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb. Nabídneme vám aktuální vzory evidence a dokumentace.

Představíme vám některá rozhodnutí soudů, která mají zásadní význam pro praktická řešení a upozorňují na nejčastější chyby a nedostatky v postupech zaměstnavatelů. Získané informace vám pomohou minimalizovat rizika podmiňující vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyhnout se tak sankcím ze strany inspekce práce.

Komu je e-Learning určen

e-Learning Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby je určen všem zaměstnavatelům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnostním technikům, vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným za lidské zdroje a vedoucím pracovníkům škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

1. LEKCE

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Prevence ohrožení života a zdraví při práci, koordinace BOZP více zaměstnavatelů na jednom pracovišti
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance na úseku BOZP, příklady z praxe a aktuální vzory
 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Předpisy v oblasti pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní způsobilosti zaměstnanců a jejich aktualizace

2. LEKCE

Druhy a typy pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatele a postup při hlášení pracovních úrazů

 • Pracovní úraz, definice a důsledky, druhy pracovních úrazů, nejčastější typy pracovních úrazů
 • Zdroje a příčiny vzniku pracovního úrazu
 • Vznik pracovního úrazu, evidence pracovních úrazů, ohlašovací povinnost, oznámení o vzniku, záznam o pracovním úraze
 • Zabezpečení místa vzniku úrazu, vyšetřování, rozsah odpovědnosti, poučení a souhlas poškozeného
 • Problematika pracovních úrazů zaměstnanců při práci z domova, pracovní úraz při výkonu práce v zahraničí
 • Aktuální vzory evidence a dokumentace

3. LEKCE

Pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • Posuzování zdravotní způsobilosti k práci a její důsledky
 • Pracovnělékařská péče a její právní úprava, aplikace v praxi
 • Problematika vstupních a výstupních lékařských prohlídek, mimořádné lékařské prohlídky
 • Povinnosti zaměstnavatele, evidence, hlášení, praktické postupy a rizika, posuzování a uznávání nemocí z povolání, aktuální právní předpisy

4. LEKCE

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • Povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání, rozsah povinností a sankce
 • Některé zvláštní případy povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy
 • Právní úprava, lhůty a doby v souvislosti s poskytováním náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Projednávání poskytnutí náhrad a uzavírání dohod o poskytnutí náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání, zproštění zaměstnavatele povinnosti k náhradě
 • Rozsah náhrad, jednotlivé druhy náhrad, poskytnutí náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Jednotlivé druhy náhrad

Lektor

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako samostatný advokát. Charakterizuje ji mnohaletý výkon všeobecné advokacie. Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, dále občanskému, obchodnímu a korporátnímu právu.  Publikovala například on-line odpovědi z oblasti v rámci pracovněprávní poradny internetového serveru iHNed.cz, Kariéra web a MONSTER.cz. Napsala odborné články k pracovněprávní problematice se zaměřením na podnikatelskou praxi pro deník E 15 a Mladá fronta Dnes, vystupovala k právním otázkám v rámci pořadu ČT pro podnikatele POKR, je autorkou publikace Základy pracovního práva s příklady a vzory a spoluautorkou dalších vzdělávacích publikací z oblasti pracovního práva vydávaných Nakladatelstvím FORUM.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby”