Obchodní ruština ve firemní praxi

Nenaučíme vás perfektně rusky, ale vybavíme vás tím nejužitečnějším pro okamžité použití v praxi

Jazykové chyby mohou budit dojem nedůvěryhodnosti a kazit vaše obchody. Využijte čtyři lekce našeho e-Semináře, které se zaměřují na nejčastější obchodní situace. Vše názorně demonstrují na ukázkách z praxe, jež vám mohou posloužit jako vzory k vlastnímu vyjádření. Vybaví vás slovní zásobou, která se vám bude hodit při různých typech obchodních jednání. Navíc přinášejí praktická doporučení, jak si počínat, abyste byli ve specifickém jazykovém prostředí úspěšní.

2 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl e-Learningu

Cílem e-Learningu Obchodní ruština ve firemní praxi je poskytnout účastníkům užitečné informace pro snazší komunikaci s rusky mluvícími obchodními partnery. Kromě zopakování nejdůležitější gramatiky, bez jejíž znalosti se v obchodním styku neobejdeme, se zaměříme na specifické fráze a obchodní slovní zásobu, kterou si názorně demonstrujeme na příkladech z přímo z této oblasti.

Zaměříme se na obchodní komunikaci prostřednictvím emailu i telefonu a na různé příležitosti firemní prezentace. Vybavíme vás slovní zásobou, jež se vám bude při nejčastějších typech obchodních jednání hodit a kterou můžete využít jako vzor pro své vlastní vystupování.

Představíme si vzory některých mezinárodních smluv a v praxi tak zjistíte, jak překládat v nich uvedené pojmy. Upozorníme vás na specifika, jimiž se jazyk smluv liší od běžné mluvy. Zasvětíme vás do problematiky financí a bankovnictví v rusky mluvících zemích. Mnohem záživnější formou, než jakou vám nabízí běžný výkladový slovník, tak můžete pomocí příkladů a ukázek načerpat to nejdůležitější pro své úspěšné vystupování vůči obchodnímu partnerovi.

Lekce jsou zpracovány v ruském jazyce!

Komu je e-Learning určen

e-Seminář Obchodní ruština ve firemní praxi je určen mírně pokročilým uživatelům ruského jazyka (přibližně úroveň A2 až B1), kteří se dorozumí v běžných konverzačních tématech či ovládají ruský jazyk pasivně, ale potřebují si doplnit slovní zásobu a důležité fráze a seznámit se s jazykovými zvyklostmi specifickými pro obchodní styk. Zvláště užitečný bude osobám samostatně výdělečně činným, manažerům exportních firem, pracovníkům finančního či marketingového oddělní. Využít jej mohou také obchodní školy a všichni, kteří se chtějí v obchodní ruštině zdokonalit.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

1 лекция 

Коммуникация в бизнес-сфере

 • Коммуникация в бизнес-сфере
  • Как познакомиться
 • Средства коммуникации в бизнес-сфере
  • Факс
  • Электронная почта (e-mail)
 • Деловая корреспонденция в русскоязычной среде
  • Оформление деловой переписки в русскоязычной сфере
  • Правильное оформление адреса на конверте
  • Особенности деловой переписки/корреспонденции
  • Образцы деловых писем
  • Неформальная деловая корреспонденция
 • Деловое общение по телефону
  • Структура телефонного разговора
  • Формулировки, используемые в ходе телефонного разговора
 • Грамматическая часть
  • Условные предложения (реальное условие, непрямой вопрос)
  • Грамматические особенности при передаче информации
  • Неопределенные местоимения н наречия

2 лекция 

Представление (презентация) компании

 • Виды презентации
 • Основание компании, учредители, специализация, структура компании (фразеология)
 • Структура компании
 • Сокращения, обозначающие юридический статус компании
 • Аукционы, ярмарки, выставки
  • Организация аукционов
 • Грамматическая часть
  • Образование названий в русском языке
  • Особенности правописания названий русских компаний
  • Использование кавычек при написании названий

3 лекция

Предпринимательская (коммерческая) деятельность

 • Финансы и банковское дело – международное сотрудничество
  • Основные банковские услуги
 • Деловой этикет
  • Бизнес-этикет в Российской Федерации
  • Особенности делового этикета в России
 • Деловые переговоры
  • Практические предложения по ведению переговоров в Российской Федерации
  • Что нужно знать иниостранцу, собирающемуся вести переговоры с российскими партнерами
  • Проведение переговоров (полезные советы)
 • Грамматическая часть
  • Выражение модальности (необходимость, обязательство, возможность)
  • Выражение предположения, пожелания, рекомендации

4 лекция 

Международные договоры

 • Договор, контракт, сделка
 • Международный коммерческий контракт
 • Образец международного контракта поставки
 • Образец международного контракта купли-продажи
 • Грамматическая часть
  • Вид глагола
  • Отглагольные прилагательные – причастия
  • Предлоги, выражающие времы (на ответ «когда»)
  • Особенности языка договоров и другой деловой документации

Lektor

Bc. Viktoryia Saprykina

Viktoryia Saprykina vystudovala obor Lektorství ruského jazyka a Češtinu pro cizince a obor Překladatelství a tlumočnictví ruského jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako lektorka firemních kurzů se zaměřením na obecnou, právní a obchodní ruštinu a jako lektorka češtiny pro cizince na VUT v Brně. Vyučuje také ruský jazyk na Provozně ekonomické fakultě Mendlovy univerzity v Brně. Jako soudní překladatelka ruského jazyka spolupracuje se stáními orgány (Krajský soud v Brně, Policie ČR aj.) a s různými subjekty spolupracujícími s Ruskou federací a zeměmi SNS.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Obchodní ruština ve firemní praxi”