Hodnocení zaměstnanců

3 190  bez DPH

Jak provést hodnocení a jak pomoci svým zaměstnancům efektivně si stanovit profesní cíle

Provádíte pravidelné hodnocení se svými pracovníky? Jak se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulé období? Jak je co nejlépe připravit na další období, motivovat a stimulovat? Někdy navíc musíte svým pracovníkům sdělovat i nepříjemné zprávy, což není vždy jednoduché. Absolvujte náš e-Learning a zvládněte rychle a jednoduše vedení hodnoticích pohovorů s naší pomocí!

Cíl e-Learningu

V oblasti hodnocení zaměstnanců se objevují dvě nejčastější chybné metody. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců, jelikož „s podřízenými se stejně setkáváme každý den“, zatímco druhá je naopak příliš neosobní a byrokratická – celý systém se zvrhne v proces vyplňování formulářů.

S námi poznáte své silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktické návody, jak vést rozhovor tak, aby byl efektivní a motivující. Poradíme vám, jak správně nastavovat profesní cíle s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím vašich zaměstnanců. Naučíme vás nastavit kvalitní systém hodnocení, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům.

Komu je e-Learning určen

e-Learning Hodnocení zaměstnanců je určen vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však HR manažerům, personálním ředitelům a dalším personálním pracovníkům, a to jak v soukromých společnostech, tak ve veřejných organizacích.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

1. LEKCE

Základní parametry efektivního hodnocení zaměstnanců

 • Fáze procesu hodnocení
 • Hodnocení pravidelné, nárazové a kontrolní
 • Sebehodnocení, hodnocení podle cílů, audiohodnocení a další
 • Nástroje hodnocení
 • Zaškolení hodnotitelů
 • Oslovení účastníků hodnocení

2. LEKCE

Příprava hodnocení

 • Analýza pracovních pozic
 • Kritéria hodnocení výkonu a dokumentace pracovního výkonu
 • Cíle hodnocení
 • Tvrdá a měkká kritéria hodnocení
 • Hodnoticí měřítka: číselná, slovní
 • Formulář pro hodnocení výkonu

3. LEKCE

Realizace hodnocení

 • Role hodnotitele a hodnotícího
 • Jak vést hodnoticí rozhovor
 • Nejčastější chyby při realizaci hodnocení a jak se jich vyvarovat
 • Kontrolní rozhovor k ověření plnění cílů
 • Řešení sporů při hodnocení
 • Předání výsledků a jejich archivace

4. LEKCE 

Vyhodnocení výsledků

 • Vyhodnocení výsledků pomocí hodnoticí zprávy
 • Prezentace výsledků
 • Vazba výsledků na systém vzdělávání, odměňování, plánování kariéry a revizi pracovních pozic
 • Zvláštní schopnosti zaměstnance
 • Psychologické posouzení profesních předpokladů
 • Příklad z praxe: neobvyklé výstupy hodnocení

Lektor

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu. Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a HRvzory.cz.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Hodnocení zaměstnanců“