Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

2 490  bez DPH

Typy učitelů, krizová komunikace, hodnocení práce

Žáci nejsou jediní, komu chybí motivace. I učitelé potřebují motivovat a být pravidelně hodnoceni. A tento těžký úkol je na Vás – vedoucích. Nevyhýbejte se mu a naučte se jej využívat ve svůj prospěch i pro dobro celé školy! Začněte své pracovníky hodnotit pravidelně, využijte jejich silné stránky a potlačte ty slabé. Pozitivní motivace je silným nástrojem a musí se s ní pracovat opatrně, aby nebyla kontraproduktivní. Získejte praktické tipy od zkušeného ředitele!

Kategorie: Štítek:

Cíl e-learningu

Cílem e-learningu Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství je poskytnout vám užitečné informace o profesním hodnocení pedagogů a dalších zaměstnanců ve školství.

V jednotlivých lekcích se podrobněji podíváme na typologii učitelů dle jejich přístupu k žákům, krizovou komunikaci, komunikaci s problémovými zaměstnanci.

Chybět nebudou ani tipy na motivační hodnocení pedagogického procesu a pracovního výkonu zaměstnanců, jejich sebehodnocení a leadership. Ukážeme si, jak jednat v krizových situacích a jak využít hodnocení ve svůj prospěch.

Eliminujte negativní vlivy problémových spolupracovníků a podpořte pozitivní klima Vaší školy – v našem e-learningu naleznete potřebné nástroje. Zkušený autor vychází z českého školního prostředí, nikoliv suché teorie a pomůže Vám hodnocení zavést do každodenní praxe bez větších problémů.

Komu je e-learning určen

e-Learning Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, případně dalším vedoucím osobám, které chtějí vybudovat kvalitní tým zaměstnanců a hodnocení využívat efektivně.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

1. lekce: Typologie učitelů a vliv jednotlivých typů na rozvoj žáka

  • Zásady vedení týmů a lidí
  • Plnění pracovních povinností
  • Zóna pohodlí a její indikátory
  • Obranné mechanismy
  • Typologie učitelů dle jejich přístupu k žákům

2. lekce: Krize, krizové situace a problémoví učitelé

  • Vliv problémových učitelů na kvalitní vedení celého týmu
  • Chování lídra v krizi a zvládání takových situací
  • Prevence krizových situací
  • Typologie problémových zaměstnanců, jejich popis a způsob efektivní komunikace s nimi

3. lekce: Hodnocení výkonu a výsledku

  • Formy správného hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu a výsledku
  • Scoreboardy a jejich forma, tvorba, nasazení a využití v praxi
  • Silné a slabé stránky hodnocení a scoreboardů
  • Metody a formy vhodné pro školské prostředí

4. lekce: Problematika vnitřní a vnější motivace

  • Nové poznatky v daném oboru
  • Vhodné výzkumy v daném oboru a jejich dopady na školství
  • Vhodné formy motivace a jejich nasazení ve škole

Lektor

Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí. Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálu dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol. V současné době se věnuje lektorské, mentorské, poradenské a publikační činnosti. Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí nebo využití myšlenkových map a mnohé další.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství“