Inventarizace majetku

Praktický průvodce inventarizačním procesem od A do Z

Inventarizace majetku nepatří zrovna k oblíbeným činnostem většiny organizací. Není divu – celý složitý proces vychází z řady právních předpisů, především ze zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu. Utvořte si praktický přehled podstatných pravidel, s jejichž pomocí snáze splníte legislativou stanovené povinnosti, pomocí čtyř lekcí našeho praktického e-Learningu.

2 490  bez DPH

Cíl e-Learningu

Mezi pravidelné činnosti účetních jednotek i poplatníků daně z příjmů fyzických osob vedoucích daňovou evidenci pro účely daně z příjmů patří zjišťování skutečného stavu majetku a závazků a jeho ověřování v účetnictví. Absolvováním e-Learningu získáte důležité know-how, jak správně postupovat při inventarizaci v souladu s platnou legislativou.

Cílem e-Learningu Inventarizace majetku  je představit vám povinnosti vztahující se k inventarizaci majetku a závazků podle platných právních předpisů a doporučit vám vhodné postupy pro její efektivní organizaci. Seznámíme vás s tím, jak často, jakým způsobem a kdy se inventarizace provádějí. Poznáte, jaká zjištění mohou z provedení inventarizace vyplynout a jaké mají dopady na účetnictví a pro daně z příjmů.

Podrobně se budeme zabývat průběhem inventarizace od pořízení inventurních soupisů přes fyzickou a dokladovou inventuru. Představíme si správné postupy při oceňování majetku a závazků. Zaměříme se zejména na jednotlivé případy zjištění inventarizačních rozdílů a poradíme vám, jak se s nimi v praxi vypořádat a jak je zaúčtovat. Velkou pozornost budeme věnovat opravným položkám účetním a opravným položkám podle zákona o rezervách.

e-Learning je dostupný z:
✓ Kanceláře či domova
✓ PC, notebooku, tabletu, čtečky či mobilního telefonu s připojením na internet

Komu je e-Learning určen

e-Learning Inventarizace majetku je určen účetním v soukromých firmách i organizacích veřejného sektoru a fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci pro účely daně z příjmu.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

1. LEKCE 

Povinnost inventarizace, přehled právních předpisů a základních pojmů

 • Povinnost inventarizace u účetních jednotek a u fyzických osob vedoucích daňovou evidenci pro účely daně z příjmů fyzických osob a u neziskových subjektů
 • Přehled právních předpisů a základních pojmů
 • Termín provedení inventarizace
 • Příprava na inventarizaci
 • Povinnost uchovávat doklady o inventarizaci

2. LEKCE 

Průběh inventarizace

 • Inventurní soupisy, zjištění skutečného stavu jednotlivých druhů majetku a závazků
 • Fyzická inventura
 • Dokladová inventura
 • Ocenění majetku a závazků
 • Zjištění inventarizačních rozdílů

3. LEKCE 

Průběh inventury u majetku a závazků účtovaných v účtových třídách 0 – 4 a 7, inventarizační rozdíly

 • Manka, normy přirozených úbytků a jejich stanovení
 • Škody
 • Přebytky
 • Vypořádání a zaúčtování inventarizačních rozdílů

4. LEKCE 

Vypořádání inventarizačních rozdílů a dopady inventarizačních zjištění na základ daně z příjmů

 • Vypořádání inventarizačních rozdílů
 • Opravné položky účetní,
 • Opravné položky podle zákona o rezervách
 • Dopady inventarizačních zjištění na základ daní z příjmů a na případný odvod DPH

 

Lektor

Ing. Olga Hochmannová

Olga Hochmannová je daňovým poradcem. Problematikou DPH se zabývá od r. 1993, kdy byla DPH v ČR zavedena. Působila na finančním úřadě, na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru DPH, od r. 1996 působí v soukromé sféře.bOlga Hochmannová k tématu DPH pravidelně přednáší, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako spoluautorka na několika publikacích k DPH.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Inventarizace majetku”