EIA – posuzování vlivů na životní prostředí v legislativě a praxi

2 990  bez DPH

Proces EIA • Stavební zákon • Závazné stanovisko • Dokumentace

Díky novému stavebnímu zákonu nastanou radikální změny v legislativě EIA. Víte, jaké dokumenty musíte nově připojit k žádosti o povolení a jak bude vypadat nařízené veřejné ústní jednání? Na živém vysílání Vás také seznámíme s celým procesem EIA, jak a kdo zpracovává dokumentaci a jaký je vztah projektanta a zpracovatele v projektové praxi.

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu EIA – posuzování vlivů na životní prostředí v legislativě a praxi je seznámit účastníky s procesem EIA a interakcí zákona 100/2001 Sb. se zákony o vodách, ochraně ovzduší a odpadech. Zaměříme se také na vztah EIA k novému stavebnímu zákonu, např. jaké dokumenty se budou muset nově připojit k žádosti o povolení. Dozvíte se také, co očekávat od veřejného projednání, jaké jsou běžné chyby a nedostatky v dokumentacích nebo kdo financuje proces EIA.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určeno fyzickým osobám a zástupcům právnických osob v oboru projekce, výstavby a životního prostředí. Je také přínosný pro pracovníky úřadů zabývajících se výstavbou, územním plánováním a otázkami životního prostředí.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně. Délka videokurzu je XX hodiny.

Program

 • Proces EIA a jeho dopady – na koho a jaké? Kdo proces financuje, otázka investorů dokumentace a posudku, odborná způsobilost
 • Základní principy EIA
 • Interakce zákona 100/2001 Sb. s dalšími zákony, zejm. o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech atd.
 • Vztah k novému stavebnímu zákonu
 • Specifická posuzování (podlimitní záměry za zvláštních okolností, změny záměrů), přeshraniční posuzování
 • Dělení větších stavebních a investičních záměrů na malé části
 • Podlimitní záměr – kdy, jak se zpracovává oznámení záměru
 • Průběh zjišťovacího řízení
 • Dokumentace a posudek – jak se dokumentace a posudek zpracovává a na co se má v jakém případě soustředit.
 • Konkrétní příklady (např. sportovní areál, kde je věnována přehnaná pozornost rozptylové studii, ale nedostatečná pozornost podzemní vodě).
 • Veřejné projednání
 • Závazné stanovisko – kdo je vydává, kdo je financuje a kdo se jím řídí
 • EIA v projektové praxi – vztah projektanta a zpracovatele, časová prodleva

Lektor

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D.

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. se zabývá lektorskou činností v problematice metodiky EIA a sanace starých ekologických zátěží. Má také publikační a redakční zkušenosti.

Absolvoval obory geologie na PřF UK, životní prostředí na Stavební fakultě ČVUT a technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze. Má autorizaci EIA, konkrétně pro obor hydrogeologie, soudní znalec pro obory hydrogeologie a znečištění životního prostředí.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “EIA – posuzování vlivů na životní prostředí v legislativě a praxi”