Povinnosti škol při vzdělávání dětí-cizinců

2 290  bez DPH

Legislativa – dokumentace – hodnocení – práce s kolektivem

Jak postupovat v případě vzdělávání žáka-cizince? Co musí ředitel vyžadovat před jeho přijetím do školy? Co je obsahem přijímacího řízení a jak komunikovat s rodiči, kteří nemluví česky? Počet dětí-cizinců v českých školách každoročně roste. Proto jsme sestavili praktický e-learning, který shrnuje veškeré povinnosti a doporučení na jednom místě. Navíc získáte řadu užitečných formulářů, které vám výrazně usnadní práci.

Kategorie: Štítek:

Cíl e-Learningu

Počet žáků-cizinců ve školách razantně vzrostl. Vedle dětí osob z okolních zemí pak školy stále více navštěvují také děti cizinců z třetích zemí (Ukrajina, Vietnam, Rusko). Jaké jsou správné postupy při přijetí do školy? Liší se povinná dokumentace u žáků původem z Indie a ze Slovenska? Jak tyto žáky hodnotit – známkou, nebo slovně? Jak postupovat, když dítě, ani rodiče neovládají češtinu?

Přinášíme ty nejdůležitější informace jednoduše a přehledně. Vedle důležitých administrativních povinností školy, jako je kontrola dosaženého vzdělání žáka, poskytování podpůrných opatřeni nebo komunikace s rodiči se zaměříme také na úlohu třídního učitele či speciálního pedagoga a ukážeme postupy úspěšné integrace jak do českého vzdělávacího systému, tak i do třídního kolektivu.

Komu je e-Learning určen

e-Learning Povinnosti škol při vzdělávání dětí-cizinců je určen ředitelům všech druhů a stupňů, jejich zástupcům, pedagogům i asistentům pedagoga. Důležité informace přinese též zřizovatelům škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV.

Program e-learningu

Obsah lekcí e‑learningu:
VZOROVÉ FORMULÁŘE:

 • Check-list: Co si vyžádat od rodičů při přijetí žáka?
 • Dokument k přijetí žáka v AJ
 • Příklady individuálních vzdělávacích plánů
 • Příklady plánů podpory žáka
 • Návod pro hodnocení žáka s OMJ
 • Návod pro pedagogickou diagnostiku

1. Lekce: Povinnosti školy před a při přijetí

 • Co říká školský zákon – kdy má škola povinnost žáka přijmout a do jaké třídy jej zařadit
 • Co říká inkluzivní vyhláška – kdy má žák nárok na podpůrná opatření, kdy je sestavuje škola a kdy poradenské pracoviště, kdy má žák nárok na IVP, jak je to s výukou češtiny (do jaké míry se musí zapojit škola) …
 • Jak se připravit na přijímací pohovor
 • Kdy zajistit přítomnost tlumočníka
 • Co musí rodiče při pohovoru předložit

2. Lekce: Průběh vzdělávání a jeho účastníci

 • Role třídního učitele – doporučené postupy
 • Role speciálního pedagoga – kdy jej zapojit a v jakém rozsahu
 • Role výchovného poradce – způsoby monitoringu inkluze
 • S kým dále spolupracovat?
 • Podpůrná opatření prvního stupně – kdy má na ně žák nárok a co obnášejí
 • Podpůrná opatření druhého stupně – kdy má na ně žák nárok a co obnášejí
 • Podpůrná opatření třetího stupně – kdy má na ně žák nárok a co obnášejí
 • Jak pracovat s individuálním vzdělávacím plánem?

3. Lekce: Hodnocení a práce s kolektivem

 • Výhody formativního hodnocení
 • Výhody kombinovaného hodnocení
 • Jak pracovat s chybou žáka?
 • Prevence a řešení xenofobních výpadů, rasismu
 • Doporučené aktivity a hry pro stmelení kolektivu

 

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Povinnosti škol při vzdělávání dětí-cizinců“