Jak zvládnout administrativu v MŠ

O produktu

Ověřené postupy pro vedení dokumentace

Bojujete s nadmírou administrativy při řízení Vaší mateřské školy? Plníte veškeré požadavky jak na úrovni třídy tak na úrovni školky jako organizace? Videokurz reaguje na aktuální problémy mateřských škol a přináší konkrétní rady ověřené praxí.

1 490 

Kategorie: Typ kurzu:

Popis

Cíl videokurzu

Videokurz reaguje na přemíru administrativy v mateřských školách. Jeho cílem je poskytnout zástupcům mateřských škol informace, které jim usnadní práci s dokumentací. Zároveň je vhodný pro začínající vedoucí pracovníky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.

Účastníci získají ucelený přehled v oblasti vedení povinné dokumentace. Seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy mateřské školy a na úrovni školy jako organizace. Nedílnou součástí bude také stručný přehled požadavků České školní inspekce v této oblasti.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen ředitelům a učitelům mateřských škol, asistentům pedagoga a chůvám do zahájení povinné školní docházky.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Další informace

Délka

01:32 hod.

Program

  • Školní řád – co by měl obsahovat a proč je důležité ho mít
  • Školní vzdělávací program – pravidla a doporučení pro sestavování
  • Vedení Třídní knihy v souladu s aktuálními požadavky a právními předpisy
  • Aktuální požadavky České školní inspekce na administrativu v MŠ
  • Vedení třídní dokumentace v souladu s aktuálními požadavky a právními předpisy

Lektor

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy. Více než 15 let se věnuje problematice předškolní výchovy a vzdělávání, působila jako učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele i jako ředitelka MŠ. V posledních letech se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti v oblasti školského managementu – zejména dokumentace a projektování v MŠ, problematice aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Spolupracuje s časopisy Poradce ředitelky mateřské školy, Integrace a inkluze ve školní praxi. V roce 2012 získala ocenění eTwinning Label za mezinárodní projekt Moje město, moje škola. Spolupracuje s řadou organizací DVPP v rámci celé České republiky, Českou školní inspekcí a jejím cílem je zvýšení prestiže pedagogů MŠ a posílení statusu mateřských škol v očích širší veřejnosti.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Reviews

Zatím zde nejsou žádná hodnocení.

Buďte první a ohodnoťte "Jak zvládnout administrativu v MŠ"