Jak zvládnout administrativu v MŠ

1 490  bez DPH

Ověřené postupy pro vedení dokumentace

Bojujete s nadmírou administrativy při řízení Vaší mateřské školy? Plníte veškeré požadavky jak na úrovni třídy tak na úrovni školky jako organizace? Videokurz reaguje na aktuální problémy mateřských škol a přináší konkrétní rady ověřené praxí.

Kategorie: Štítek:

Cíl videokurzu

Videokurz reaguje na přemíru administrativy v mateřských školách. Jeho cílem je poskytnout zástupcům mateřských škol informace, které jim usnadní práci s dokumentací. Zároveň je vhodný pro začínající vedoucí pracovníky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.

Účastníci získají ucelený přehled v oblasti vedení povinné dokumentace. Seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy mateřské školy a na úrovni školy jako organizace. Nedílnou součástí bude také stručný přehled požadavků České školní inspekce v této oblasti.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen ředitelům a učitelům mateřských škol, asistentům pedagoga a chůvám do zahájení povinné školní docházky.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Délka

01:32 hod.

Program

  • Školní řád – co by měl obsahovat a proč je důležité ho mít
  • Školní vzdělávací program – pravidla a doporučení pro sestavování
  • Vedení Třídní knihy v souladu s aktuálními požadavky a právními předpisy
  • Aktuální požadavky České školní inspekce na administrativu v MŠ
  • Vedení třídní dokumentace v souladu s aktuálními požadavky a právními předpisy

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Jak zvládnout administrativu v MŠ“