Ze školní praxe – kdo je kdy a za co právně zodpovědný

Za co jsou osobně zodpovědní pedagogové a co si ohlídat z pozice školy?

Novela školského zákona i občanského zákoníku převratně mění právní odpovědnost pedagogů. Co je ponecháno svobodnému rozhodnutí učitele a za co již nese odpovědnost ředitel školy? Co obnáší trestní bezúhonnost pedagoga? Předejděte vážným problémům včas. Poradíme jak.

2 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Role učitele je z pohledu právního řádu velmi rozporuplná. Na jednu stranu mu ponechává možnost vyučovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, svobodně volit formy a metody výuky, které považuje za vhodné, na straně druhé pak může být škola kontrolními orgány, či dokonce policií a soudy popotahována za jeho pochybení, nedostatečný dozor apod. Udělejte si jasno v tom, kdo nese za co odpovědnost, jaké jsou nároky na bezúhonnost učitelů a kdy se dostáváte do rozporu s občanským zákoníkem, novelou školského zákona či se zákoníkem práce. Čerpáme z praxe škol. Vše doprovodíme příklady.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen především ředitelům škol všech druhů a jejich zástupcům. Důležité informace přinese též zřizovatelům škol.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně. Délka videokurzu je 2 hodiny.

Program

Odpovědnost školy vs. pedagogů vs. ředitele školy
Co vše zahrnuje dohled na dětmi či žáky?
Jaký způsobem se lze vyvinit?
Kdy vznikne zodpovědnost za škodu dítěti či žákovi?
Důležité změny v zodpovědnosti MŠ od 1. 7. 2020
Kdy nese vyučující trestněprávní odpovědnost?
Odpovědnost ředitele vůči zřizovateli x vůči státu x povinnost péče řádného hospodáře
Odpovědnost dětí/nezletilých za způsobenou škodu
Případy z praxe

Lektor

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Ze školní praxe – kdo je kdy a za co právně zodpovědný”