V horkém křesle inspekce práce

2 490  bez DPH

Jak účinně předcházet sankcím

I nyní orgány inspekce práce kontrolují ve velkém. Nechcete dostat vysokou pokutu? Co u vás určitě zkontrolují? Jaké dokumenty si připravit? A na čem si inspekce práce nejčastěji smlsne? Připravte se na možnou kontrolu díky našemu videokurzu, které vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy a povinnostmi. Nedejte úřadům inspekce práce šanci, aby našly nějaké chyby!

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu je seznámit účastníky s s průběhem kontroly inspekce práce a případným navazujícím řízením a uložením sankcí. Seznámíme vás s procesními pravidly, jimiž se řídí činnost a rozhodování inspekce práce. V některých případech jsou totiž rozhodnutí inspektorátů práce oprávněná, jindy však minimálně sporná. Je tedy nezbytné, aby zaměstnavatelé znali jaká práva  a povinnosti v průběhu kontroly mají a jak mohou uplatnit své námitky.

Upozorníme vás především na povinnosti, na které se inspektoři zaměřují nejčastěji. Seznámíte se také s možnostmi uplatnění opravných prostředků pro případ, že by kontrolující inspektor shledal při kontrole nedostatky a došlo k uložení pokuty.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen zejména personalistům, manažerům lidských zdrojů, firemním právníkům a vedení společnosti.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka vám bude dostupná po dobu 3 měsíců a můžete ji zhlédnout i opakovaně.

Program

Videokurz trvá 3h

 1. Jak probíhá kontrola na pracovišti

 • Oprávnění inspektora při kontrole;
 • Povinnosti i práva kontrolované osoby;
 • Opatření k nápravě a zpráva o jejich přijetí.

2.   Udělení pokuty, jak se můžete odvolat a jaké lhůty musíte splnit

 • Protokol o výsledku kontroly a námitky proti němu ze strany zaměstnavatele;
 • Práva zaměstnavatele v řízení;
 • Rozhodnutí o uložení pokuty;
 • Průběh ústního jednání, svědecké výpovědi a obhajoba zaměstnavatele.

3.    Kde se dělají nejčastější chyby a co musíte mít v pořádku na úseku:

 • rovného zacházení
 • pracovního poměru a dohod
 • pracovní doby a odměňování
 • dovolené a pracovních podmínek
 • spolupráce s OSVČ
 • agenturní zaměstnávání aj.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je odborníkem na pracovní právo a v současné době působí v advokátní kanceláři PRK Partners.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „V horkém křesle inspekce práce“