Účtování dotací, příspěvků a dalších transferů – aktuální postupy

Osvojte si klíčová pravidla pro účtování transferů všech typů

Účtování dotací, příspěvků či peněžních darů patří k velkým oříškům, s nimiž si školy často nevědí rady. Jednodušší účetní softwary v některých případech také nepomohou, zejména u přijatých investičních transferů. Co a jak v účetnictví dlouhodobě nastavit, abyste si v každé situaci snáze poradili? Přijďte tomu na kloub díky našemu interaktivnímu online semináři.

Online seminář se koná 22. 3. 2021 od 9,00 do 15,00. 

4 990  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl živého vysílání

Cílem celodenního online semináře je provést účastníky celým procesem účtování transferů ve formě příspěvků, dotací, sponzorských darů a všech dalších forem a typů a upozornit na nejčastější chyby, kterých se školy či jejich zřizovatelé dopouštějí.

Zabývat se budeme vším, s čím se v této oblast mohou školy setkat a co je třeba umět správně účetně podchytit. Dozvíte se, na jaké informace se zaměřit například v případě přijaté investiční dotace od zřizovatele nebo od jiného poskytovatele, včetně tzv. Evropských fondů. Ukážeme si souvislosti například s účtováním majetku.

Komu je živé vysílání určeno

Online seminář je určen školním účetním na všech druzích a stupních škol (příspěvkových organizací) a zástupcům zřizovatelů škol z řad krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí.

Další informace

Jako účastník živého vysílání semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka vám bude dostupná po dobu 3 měsíců a můžete ji zhlédnout i opakovaně.

Program

22. 3. 2021 od 9,00 do 15,00

  1. Obecná účetní pravidla pro transfery
  2. Základy časového rozlišování – souvislosti s transfery
  3. Aktuální legislativní úprava transferů
  4. Časové rozlišování transferů, především přijatých investičních transferů
  5. Vnitřní předpisy pro oblast transferů
  6. Závěry, diskuse, dotazy

Program online semináře bude proložen interaktivními anketami a kvízy pro dobrovolné zapojení účastníků.

Lektor

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Michal Svoboda působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se především na účetnictví veřejného sektoru. Od roku 2020 je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – senior.

Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze absolvoval v roce 2008 obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dodnes působí jako odborný asistent a ve své pedagogické, vědecké i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. V této oblasti je úspěšným řešitelem několika univerzitních vědeckých grantů. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí ČR v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastnil se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, několik let byl členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti.

Co to je webinář?

Webinář je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, pohodlně ve vaší kanceláři bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, naleznete po objednání v záložce Moje kurzy.

Ke sledování webináře si najděte klidné tiché místo. Přesvědčte se, že máte k dispozici potřebné vybavení ve funkčním stavu: počítač, monitor, sluchátka nebo reproduktory, internetové připojení, webový prohlížeč a nainstalovaný Adobe Flash Player ve verzi 11.2 nebo vyšší.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Účtování dotací, příspěvků a dalších transferů – aktuální postupy”