Účetní závěrka a její změny pro rok 2020

3 490  bez DPH

Principy – úskalí – návody, tipy a novinky

Víte, jaké povinnosti musíte nově dodržet při sestavení letošní účetní závěrky? A jak zvládnout efektivně a bez chyb celý proces od přípravných prací přes inventarizaci po sestavení daňového přiznání? Videokurz vás provede nejčastějšími úskalími, se kterými se v praxi setkává každá firma, aniž by to zpravidla tušila!

Videokurz má délku 3 hodiny a 43 minut.

Cíl videokurzu

Konec roku se blíží a pro účetní přichází čas účetní závěrky – období náročných a důležitých závěrečných operací, které mají vliv na správné stanovení daňového základu. Videokurz cílí na podrobné seznámení účastníků s celým procesem účetní závěrky za rok 2020 a nabytí praktických znalostí pro její  správné provedení. Účastníci získají informace například o tom, do jaké kategorie patří příslušné účetní jednotky a seznámí se s novinkami pro letošní závěrku. Lektor propojí legislativu s praxí a doplní videokurz o praktické příklady k dané problematice a tipy, v čem se nejčastěji chybuje. 

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen primárně pro účetní, ekonomy, finanční manažery a dále se bude hodit vedoucím firem.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

Obsah videokurzu

 • Novinky v účetních předpisech i s ohledem na současnou pandemickou situaci (Covid-19) a legislativní rámec účetní závěrky
 • Přípravné práce pro účetní závěrku, účetní operace před uzavřením účetních knih:
  • inventury a inventarizace
  • účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky
  • vypořádání účtů skupina 34x
  • kurzové rozdíly
  • pohledávky, opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek
  • závazky, dodanění polhůtních závazků
  • tvorba rezerv
  • majetek, evidence a odepisování
  • zásoby, nedokončená výroba, účtování A, B
 • Vnitropodnikové směrnice
 • Jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, dopad účetnictví na výši daňového základu (daňové a nedaňové náklady, položky zvyšující nebo snižující základ daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani)
 • Rozsah účetní závěrky dle kategorizace účetních jednotek, základní kontrolní vazby ve výkazech účetní závěrky: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, výroční zpráva včetně zprávy o propojených osobách
 • Následné povinnosti účetní jednotky, povinnost zveřejnění roční závěrky
 • Koncepce nové účetní legislativy 2020-2030

Videokurz má délku 3 hodiny a 43 minut.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Lektor

Ing. Petr Linx

Petr Linx je uznávaným daňovým poradcem. V současnosti pracuje jako manažer daňového oddělení ve společnosti BDO. Petr Linx svým klientům poskytuje již přes 10 let poradenství v oblasti daní, ale i účetnictví. Specializuje se na nepřímé daně, především na optimalizaci DPH jak v komerčním, tak veřejném sektoru. Od roku 2016 poskytuje také expertní poradenství v oblasti EET. Pravidelně také školí a veřejně publikuje články o aktuálních tématech ve svých specializacích.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Účetní závěrka a její změny pro rok 2020”