Správní řízení ve školách v mimořádné době

Povinnosti ředitele – dokumentace – přijímací řízení

Mění mimořádná opatření postupy správního řízení? S čím musíte už teď počítat v rámci přijímacího řízení? I při uzavření školy platí striktní pravidla zahájení, vedení i ukončení správního řízení nebo evidence dokumentů. Na semináři projdeme vše, co aktuálně potřebujete vědět.

2 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Proces správního řízení je nutné znát nejen z pohledu správního řádu, ale i spisové služby a datových schránek, což naplňuje svým obsahem tento videokurz, který všechny tři oblasti nenásilnou formou spojuje v efektivní způsob vedení správního řízení v 1. stupni.

Cílem videokurzu je seznámit účastníky s efektivním postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen vedoucím pracovníkům škol mateřských, základních a středních, resp. jiným pověřeným osobám, které se ve škole zabývají správním řízením.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka vám bude dostupná po dobu 3 měsíců a můžete ji zhlédnout i opakovaně. Délka videokurzu je 3 hodiny.

Program

  • Legislativa versus mimořádná opatření MŠMT
  • Povinnosti ředitelů v oblasti přijímacího řízení
  • Co je správní orgán a kdo oprávněná úřední osoba
  • Jaký je postup při uzavření školy
  • Jak správně evidovat a odesílat dokumenty
  • Co obnáší odvolací řízení v oblasti školství

Lektor

RNDr. Ing. Eva Urbanová

Eva Urbanová působí jako akademický pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň je odbornou lektorkou kurzů na spisovou službu, datové schránky a správní řád.

Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. Publikuje v časopisu Řízení školy, Řízení školy online a pro Nakladatelství FORUM. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Správní řízení ve školách v mimořádné době”