Přehled legislativních změn a jejich dopad na společné vzdělávání

Zásadní novely stěžejních předpisů po lopatě

Zejména školy prodělaly za poslední rok několik nepříjemných kotrmelců v podobě hektických a neočekávaných změn. V reakci na to se novelizovaly stěžejní právní předpisy upravující podobu společného vzdělávání, distanční výuky, poskytování podpůrných opatření i působení asistentů pedagoga na školách. Získejte rychlý, ale ucelený praktický přehled o všech změnách, které zamíchaly kartami dosavadní školské praxe, a buďte připraveni na další porci v novém roce.

1 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu je vytvořit účastníkům rychlý, ale souhrnný přehled nejdůležitějších legislativních změn, které postihly oblast společného vzdělávání v běžných školách, a zdůraznit jejich dopad na dennodenní vzdělávací praxi. Lektorka v něm rozebírá například velmi kontroverzní povinnost distanční výuky z hlediska naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, věnuje se problémům připravované novely inkluzivní vyhlášky a řadě dalších předpisů, které míchají kartami stávající vzdělávací praxe. V neposlední řadě upozorňuje na významné judikáty, podle nichž by se řídila rozhodovací praxe v případě soudních sporů.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen především ředitelům škol mateřských, základních a středních, jejich zástupcům, členům školního poradenského pracoviště a školským poradenským zařízením.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Program

  • Zásadní novely školského zákona ve šk. roce 2020/2021
  • Problémy povinné distanční výuky a právní dopady
  • Připravovaná novela inkluzivní vyhlášky
  • Systémové problémy z pohledu MŠMT: financování AP, zátěž ŠPZ, administrativa pro školy
  • Plejáda změn v dalších školských předpisech – stručně, jasně a výstižně
  • Dvojí kategorizace asistentů pedagoga
  • Aktuální judikáty jako odstrašující případy

Lektor

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Přehled legislativních změn a jejich dopad na společné vzdělávání”