Praktické návody pro rozvoj grafomotoriky

Doporučené cviky a aktivity při poruchách motoriky a grafomotoriky

Rozvoj motoriky a grafomotoriky je zásadní pro přípravu na výuku psaní ve škole. Pokud se případné chyby a nedostatky neodchytí hned v počátku, mohou výrazně ovlivnit školní úspěšnost budoucího žáka. Proto přicházíme s praktickým e-learningem, který kombinuje jak nutnou teorii pro koncepční uchopení pomoci už v MŠ spolu s příklady z praxe. E-learning obsahuje také nákresy, náměty aktivit a ukázková videa, z kterých můžete čerpat inspiraci.

1. lekce e-learningu bude zpřístupněna 4. září 2020.

2 290  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl e-Learningu

Rozvoj motoriky a grafomotoriky je zásadním mezníkem ve vývoji dítěte. Ne všichni však mají stejnou startovní čáru. Proto je důležité při prvotních problémech přijmout koncepční postupy už v mateřské škole. Víte, jak rozpoznat problémy v oblasti grafomotoriky? A jak přizpůsobit vybrané cviky pro děti s ADHD, nadané děti či děti s některou s DYS poruch? Praktický e‑learning shrne jak nezbytný teoretický základ, tak i praktické postupy pro práci s dětmi s opožděným vývojem. Bonusem jsou ukázky doporučených aktivit včetně nákresů a praktických videí.

Komu je e-Learning určen

e-Learning je určen všem pedagogům mateřských a základních škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

1) Rozvoj motoriky a grafomotoriky u dětí v MŠ a ZŠ
− Důležité fáze ve vývoji motoriky a grafomotoriky
− Předškolní období – na čem pracovat, které pohyby jsou pro přípravu nejdůležitější
− Vliv motorických dovedností a sebeobsluhy pro rozvoj grafomotoriky
− Dítě v MŠ: kdy a které aktivity zařadit do každodenní činnosti
− Dítě v ZŠ: ukončení rozvoje jemné motoriky, na čem v prvním roce docházky pracovat

2) Řešení nejčastějších problémů s rozvojem grafomotoriky
− Jak rozpoznat problémy v oblasti grafomotoriky?
− Proč je důležitá reedukace obtíží v předškolním věku?
− Jak pracovat s dětmi se zkříženou lateralitou
− Práce s kresbou u dětí s vývojovou dysfázii
− Dyspraxie a grafomotorika
− Děti s poruchami pozornosti
− Nadané dítě a specifika ve vývoji a grafomotorických projevech
− Náprava grafomotorických dovedností prostřednictvím PPP
− Spolupráce s odborníky – vstup fyzioterapeuta, či dětská rehabilitace

3) Ukázka doporučených cviků pro rozvoj grafomotoriky
− Vybrané aktivity pro práci s předškoláky – videa a fotografie s metodickým popisem činností
− Vybrané aktivity pro práci se školáky
− Doporučené aktivity ke stažení pro Vaši praxi

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

  • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
  • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
  • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
  • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
  • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.