Pracovnělékařské služby: jak projít kontrolami a nedoplatit na úraz

Vypořádejte se se spletitými pravidly

Plníte své pracovnělékařské povinnosti zaměstnavatele bez chyb? Jaká jsou pravidla u zaměstnanců na pracovní smlouvu, dohodu nebo přes agenturu? Vstupní prohlídkou to nekončí. Jaké jsou další druhy a jejich četnost? Jak postupovat při změně zdravotního stavu zaměstnance? Jak správně vést dokumentaci? Zúčastněte se praktického webináře, kde vás upozorníme také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Webinář se koná 24. 11. 2020 (10:00-11:30)

2 490  bez DPH

Cíl webináře

Cílem webináře Pracovnělékařské služby: jak projít kontrolami a nedoplatit na úraz je seznámit zaměstnavatele s povinnostmi při zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance. Součástí webináře jsou termíny jednotlivých prohlídek, v nichž se nejčastěji chybuje, stejně tak rozebíráme problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnance, obzvláště s ohledem na agenturní pracovníky. Webinář se zaměří také na povinnosti zaměstnavatelů spojené s výběrem poskytovatele pracovnělékařských služeb. Informace jsou zasazeny do kontextu problémů, které se v současné době vyskytují.

Komu je webinář určen

Webinář Pracovnělékařské služby: jak projít kontrolami a nedoplatit na úraz je určen především personalistům, firemním právníkům, specialistům v oblasti práce a mezd a manažerům lidských zdrojů ze soukromého i veřejného sektoru.

Program

Povinnosti zaměstnavatele a vstupní prohlídka

  • Kdy je nutno zajistit provedení prohlídky
  • Hrazení nákladů spojených se vstupní prohlídkou
  • Prohlídka uchazeče, který má vykonávat práci v noci

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

  • Povinnost zaměstnavatele mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem, pověření jiného poskytovatele

Možnost provedení prohlídek u tzv. obvodního lékaře

  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu práce
  • Předpoklady pro vydání posudku, nová možnost nahrazení výpisu ze zdravotnické dokumentace zjednodušeným potvrzením
  • Obsah lékařského posudku
  • Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku
  • Důsledky nevydání posudku
  • Posouzení zdravotní způsobilosti u agenturních zaměstnanců

Co to je webinář?

Webinář je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, pohodlně ve vaší kanceláři bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, naleznete po objednání v záložce Moje kurzy.

Ke sledování webináře si najděte klidné tiché místo. Přesvědčte se, že máte k dispozici potřebné vybavení ve funkčním stavu: počítač, monitor, sluchátka nebo reproduktory, internetové připojení, webový prohlížeč a nainstalovaný Adobe Flash Player ve verzi 11.2 nebo vyšší.

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Pracovnělékařské služby: jak projít kontrolami a nedoplatit na úraz”