Online akademie: Stěžně inkluze v roce 2020

Co se mění v podpůrných opatřeních a zaměstnávání asistenta pedagoga?

Přemýšlíte o tom, jak se v nepříznivé době bezpečně vzdělávat? Jak rychle, ale efektivně získat ty nejdůležitější informace o stěžejních změnách v podpůrných opatřeních? Využijte naši online akademii! Nahradí Vám prezenční školení, můžete postupovat svým vlastním tempem a přizpůsobit si vše časovým možnostem. A když Vám něco nebude jasné, pošlete jednoduše dotaz do bezplatné poradny.

3 590  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl online akademie

Online akademie Stěžně inkluze v roce 2020 vám zprostředkuje to nejdůležitější o změnách v podpůrných opatřeních poskytovaných žákům se SVP od 1. 1. 2020. Kurz sestává z videokurzu, který o změnách přehledně informuje a upozorňuje na nejčastější praktické problémy, a z e-learningu zaměřeného na problematiku zaměstnávání a kompetencí asistentů pedagoga, jakožto velmi důležité personální podpory. Navíc máte možnost zkonzultovat své problémy s lektory v rámci PORADNY.

Komu je online akademie určena

Online akademie Stěžně inkluze v roce 2020 je určena především ředitelům a pedagogům mateřských, základních a středních škol, běžných i zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona, speciálním pedagogům, výchovným poradcům, koordinátorům inkluze a asistentům pedagoga.

Další informace

Jako účastník online akademie obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Všechny lekce i nahrávky jsou dostupné po dobu 3 měsíců. Lze se k nim opakovaně vracet.

Program

Program online akademie

1. modul: Videokurz Poskytování podpůrných opatření od 1. 1. 2020
● Přehled podpůrných opatření – co vše se mění od 1. 1. 2020
● Změny pravidel spolupráce se ŠPZ – nové možnosti posunu lhůt
● Plán pedagogické podpory – zrušená povinnost, či nezbytnost
● Asistent pedagoga od 1. 1. 2020 a personální podpora
● Speciální a kompenzační pomůcky – nové limity

2. modul: E learning Pravidla zaměstnávání asistenta pedagoga od A do Z
1. lekce: Pracovní poměr asistenta pedagoga
● Proměna role asistenta pedagoga podle aktuální legislativy
● Náplň práce, uzavírání pracovních smluv, ukončování pracovního poměru
● Standard práce asistenta pedagoga

2. lekce: Profesní kompetence a kvalifikační předpoklady
● Asistent pedagoga a kvalifikační předpoklady
● Možnosti kariérového růstu asistenta pedagoga
● Profesní kompetence asistenta pedagoga

3. lekce: Přínosy a rizika spolupráce s asistentem pedagoga
● Spolupráce v pedagogickém týmu
● Komunikace, spolupráce a stres
● Organizace práce, time management, reflexe a sebereflexe u asistenta pedagoga

4. lekce: Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a dítě/žák se SVP
● Specifika komunikace s rodiči dítěte se SVP
● Problémové dítě/žák a asistent pedagoga
● Medikace a zdravotnické úkony ve škole

 

Lektorky

Mgr. Jana Mrázková

Jana Mrázková pracuje jako školní speciální pedagog a zároveň v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik pro školní poradenská pracoviště. Spolupracuje na kurzu CŽV pro školní psychology a speciální pedagogy na PedF UK. Problematice inkluzivního vzdělávání se věnuje ve své praxi, výzkumu i lektorsky a v této oblasti také publikuje.

 

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy. Více než 15 let se věnuje problematice předškolní výchovy a vzdělávání, působila jako učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele i jako ředitelka MŠ. V posledních letech se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti v oblasti školského managementu – zejména dokumentace a projektování v MŠ, problematice aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Spolupracuje s časopisy Poradce ředitelky mateřské školy, Integrace a inkluze ve školní praxi. V roce 2012 získala ocenění eTwinning Label za mezinárodní projekt Moje město, moje škola. Spolupracuje s řadou organizací DVPP v rámci celé České republiky, Českou školní inspekcí a jejím cílem je zvýšení prestiže pedagogů MŠ a posílení statusu mateřských škol v očích širší veřejnosti.

Co je online akademie?

Online akademie je nový typ online vzdělávání. Skládá se z videí, e‑learningových lekcí a poradny s odborníky. Záleží jen na vás, kdy si vše prostudujete. Najdete zde důležité rady, praktické vzory, interaktivní prvky. Nic nemusíte stahovat ani instalovat.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Online akademie: Stěžně inkluze v roce 2020”