Online akademie: Jak vést žáky online a formativně

Osvojte si revoluční způsoby výuky a hodnocení

Koronavirová krize nás nutí vyjet ze zajetých kolejí, promýšlet nové možnosti a pouštět se na tenký led. ČŠI i MŠMT tlačí na školy, aby se zaměřily na formativní hodnocení, a také online výuka se ukazuje jako velmi efektivní, pokud se využívá správně. Jistě se bude hodit nejen v obdobích zvýšené nemocnosti. Jak oba tyto revoluční trendy budoucnosti přirozeně skloubit a začlenit do běžného chodu školy? Poradí Vám dvojice našich videokurzů, kterou si můžete pouštět opakovaně .

3 590  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl online akademie

Jak si poradit v případech, kdy delší dobu není možná přímá výuka (např. dlouhodobá pracovní neschopnost učitele, karanténa apod.)? Zasílání úkolů emailem, spoléhání na samostudium či výklad ze strany rodičů se ukazuje jako velmi neefektivní. Žáci potřebují motivovat, vést, dostávat zpětnou vazbu a udržovat pravidelný kontakt se svým vyučujícím. Cílem naší online akademie je představit vám možnosti online výuky prostřednictvím nástrojů, které jsou většinou zdarma a nevyžadují pokročilé dovednosti v práci s informačními technologiemi. Ukážeme vám také, jak můžete pracovat na dálku s třídními kolektivy.

Zároveň si osvojíte principy formativního hodnocení, které žákům podává velmi efektivní zpětnou vazbu s ohledem na individuální pokroky. Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abyste jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Sestavíme si jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji kompetencí.

Komu je online akademie určena

Online akademie Jak vést žáky online a formativně je určena především ředitelům a pedagogům základních a středních škol.

Další informace

Jako účastník online akademie obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Všechny nahrávky jsou dostupné po dobu 3 měsíců. Lze se k nim opakovaně vracet.

Celková délka videí

5 hodin

Program

Program online akademie

1. modul: Videokurz Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

 • Jaký je rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocení
 • Výhody a nevýhody známkování
 • Hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole
 • Jak na žákovská portfólia
 • Cíle a kritéria hodnocení
 • Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

2. modul: Videokurz Jak efektivně učit online na dálku

 • Co jako učitelé nejvíce potřebujeme a jak toho docílit?
 • Jak komunikovat se třídou – řízení výuky, odevzdávání úkolů a hodnocení
 • Vytváření stránek pro učitele a žákovská portfolia
 • Vhodné didaktické postupy při práci v online podmínkách
 • Jak pracovat se zdroji pro žáky

Lektoři

Mgr. Jiří Hruška

Jiří Hruška je uznávaným lektorem, mentorem a učitelem s mnohaletou praxí. Věnuje se moderním pedagogickým tématům, jako je formativní hodnocení, společné vzdělávání či efektivní metody výuky, kde je aktivní především poznávající žák.

Od roku 2002 působí jako lektor v oblasti dalšího vzdělávání a podpory pedagogů. Zabývá se například ekologickými tématy, globální výchovou, působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v rámci projektu Metodika II. Je autorem a spoluautorem celé řady publikací a vzdělávacích programů.

RNDr. Michal Černý

Michal Černý je odborným asistentem Kabinetu knihovnictví a informačních studií na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako vzdělávací technologie, metodik ICT, laboratoř vzdělávacích technologií nebo digitální kompetence.

Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi, na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

Co je online akademie?

Online akademie je nový typ online vzdělávání. Skládá se z videí, e‑learningových lekcí a poradny s odborníky. Záleží jen na vás, kdy si vše prostudujete. Najdete zde důležité rady, praktické vzory, interaktivní prvky. Nic nemusíte stahovat ani instalovat.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Online akademie: Jak vést žáky online a formativně”