Nutná příprava na kontrolu z ČŠI v mimořádné době

Praktické návody a doporučení

Pozor, i přes mimořádná opatření probíhá série kontrol ČŠI. Víte, co aktuálně inspektory zajímá nejvíce? Poradíme, jak povinnou dokumentaci ihned změnit a jaká krizová opatření do ní zanést. Upřesníme, na co máte i v této době práva či jak musí ČŠI postupovat při udáních či stížnostech.

2 290  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Videokurz reaguje na aktuální požadavky České školní inspekce na školy a nejčastější chyby v průběhu kontrol. Jeho cílem je poskytnout zástupcům škol informace, které jim usnadní přípravu na nadcházející kontrolu dokumentace v jejich škole. Upřesníme, jaké má škola i inspektor práva a povinnosti, doporučíme, na co se v tomto roce konkrétně zaměřit a jak se vyvarovat případných sankcí. Dále projdeme dopodrobna povinnou školní dokumentaci a poradíme, jak jí co nejlépe formulovat.

Získejte ucelený přehled o průběhu inspekce. Seznamte se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy i na úrovni školy jako organizace. 

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen ředitelům a učitelům mateřských a základních škol.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně. Délka videokurzu je 3 hodiny.

Program

 • Aktuální požadavky ČŠI na dokumentaci MŠ a ZŠ
 • Jak zavést krizové opatření do chodu školy
 • Co přinesly novely školského zákona
 • Kontrola povinné dokumentace:
  ● Školní řád
  ● Krizový plán
  ● Minimální preventivní program
  ● Třídní knihy

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Nutná příprava na kontrolu z ČŠI v mimořádné době”