Jak uspět při kontrole spisové služby

4 190  bez DPH

Návod na přípravu – Rizikové oblasti – Časté chyby a jak na ně

Máte na starosti vedení spisové služby? A vedete evidenční list o eSSL, umíte provést konverzi dokumentů a máte definovanou spouštěcí událost u skartačního řízení? Málokterý původce má vše v pořádku. Pokud jste i vy ztraceni, zúčastněte se semináře a zjistěte, jak dát veškerou agendu tohoto nelehkého procesu do pořádku!

Webinář se koná v úterý 2. června 2020 od 9:00 do 12:30.

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl webináře

Webinář Jak uspět při kontrole spisové služby vás provede povinnostmi, které se s výkonem spisové služby váží a na které se zaměřuje kontrola. Seminář bude mít podobu praktického návodu k interní kontrole všech povinností a nastavení efektivních procesů spojených se správou dokumentů, včetně doporučení k odstranění případných nedostatků. Pozornost bude věnována také přestupkům, kterých se v praxi veřejnoprávní původci velmi často dopouštějí a které mohou vést k nepříjemným sankcím.

Webinář bude obohacen o konkrétní příklady dobré i nesprávné praxe abyste přesně věděli, jak nejlépe zacházet s dokumenty.

Komu je webinář určen

Webinář Jak uspět při kontrole spisové služby je určen zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům veřejné správy, kteří se podílí na zajišťování odborné správy dokumentů.

Další informace

Jako účastník webináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Program

Program webináře (9:00–12:30 hod.) 

 • Kontrola výkonu spisové služby
  • Legislativní vymezení
  • Kontrolní orgány
  • Předmět kontroly
  • Práva kontrolního orgánu
  • Povinnosti kontrolovaného
  • Průběh kontroly
 • Přestupky a sankce podle zákona o archivnictví a spisové službě
 • Interní kontrola výkonu spisové služby
  • Kontrola nastavení procesů výkonu spisové služby a postupů spojených se správou dokumentů
  • Opatření k odstranění nedostatků
  • Jak se připravit na kontrolu spisové služby?

Co to je webinář?

Webinář je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, pohodlně ve vaší kanceláři bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, naleznete po objednání v záložce Moje kurzy.

Ke sledování webináře si najděte klidné tiché místo. Přesvědčte se, že máte k dispozici potřebné vybavení ve funkčním stavu: počítač, monitor, sluchátka nebo reproduktory, internetové připojení a webový prohlížeč.

 

Lektor

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 pracuje v Archivu hlavního města Prahy (mezi lety 1999–2002 jako odborná archivářka, od roku 2002 dosud jako metodička spisové služby). Lektorsky se podílí na zajištění kurzů spisové služby na Magistrátu hlavního města Prahy.