Jak si poradit s dokumentací rizikového chování

1 490  bez DPH

Krizové plány jako priorita kontrol z ČŠI

ČŠI varuje ředitele škol: agresivita dětí rapidně narůstá, školy musí být na tuto situaci připraveny! Jsou Vaše krizové plány podle aktuálních požadavků MŠMT? Máte správně nastavený školní řád? Víte, jak vést dokumentaci o možných incidentech ve Vaší škole? Jako ředitel školy nesete vždy plnou zodpovědnost — nepodceňujte rizika a zúčastněte se online školení. Věnovat se budeme nejen kontrolám povinné dokumentace, ale i nejčastějším pochybením či oznamovací povinnosti.

Kategorie: Štítek:

Cíl videokurzu

Webinář reaguje na aktuální problémy s rostoucí mírou agresivity ve školách. Jeho cílem je poskytnout zástupcům škol informace, které jim usnadní přípravu na nadcházející kontrolu v jejich škole. Upřesníme, jaké má škola povinnosti v oblasti povinné dokumentace, doporučíme, na co se v tomto konkrétně zaměřit a kdy se škol týká oznamovací povinnost.

Účastníci získají ucelený přehled o krizových plánech. Seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni školy jako organizace. Nedílnou součástí bude také stručný přehled požadavků České školní inspekce v tomto školním roce.

Komu je videokurz určen

Webinář je určen ředitelům a učitelům mateřských a základních i středních škol.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Délka

01:20 hod.

Program videokurzu

 • Jak nastavit povinnou dokumentaci školy
  – Školní řád
  – Krizový plán
  – Minimální preventivní program
 • Nejčastější nedostatky a pochybení ze strany škol
 • Pozice školy a spolupráce s OSPOD
 • Užitečné rady v oblasti prevence — jak zdokumentovat prevenci
 • Jak je to s oznamovací povinností

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Jak si poradit s dokumentací rizikového chování“