Jak pracovat s žáky se SVP při vzdělávání na dálku

1 290  bez DPH

Úprava didaktických materiálů a podpora distančního vzdělávání  

Pro žáky se SVP je vzdělávání na dálku příliš velkou zátěží. Nezapomínejte na jejich potíže, se kterými se vám již ve škole dařilo vypořádat: problémy se soustředěním, neschopnost plánování úkolů, ztráta motivace, úzkost, nervozita, obavy… Na videokurzu ukážeme, jak žáky se SVP podpořit, nabídnout jim pomocnou ruku a přizpůsobit materiály jejich potřebám.

Kategorie: , Štítek:

Cíl videokurzu

Současná situace vrhla učitele do zcela nové a nečekané situace. Prakticky ze dne na den se museli naučit, jak vzdělávat v online prostoru či jinými způsoby. Videokurz si klade za cíl pomoci učitelům vyrovnat se s nástrahami distančního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky s SVP je daná situace složitější často dvojnásob, za vše můžeme vyjmenovat např. problémy se soustředěním, potíže v oblasti plánování práce, obtíže při nepřímé komunikaci, ztráta motivace, nestandardní emoční reakce na nastalou situaci (úzkost, nervozita, obavy), potíže s porozuměním zadaným úkolům aj.

Na videokurzu se také dotkneme tématu „nezahlcování rodičů“ úkoly pro děti, rodiče dětí s různými typy handicapů jsou v současné době mnohdy velmi vyčerpáni, jak fyzicky, tak mentálně (celodenní péče o dítě s handicapem, vlastní práce a často ještě péče o další členy domácnosti, nemožnost si odpočinout).

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen pro pedagogy (zejména z 2. stupně ZŠ a nižších stupňů SŠ), kteří v současné době vzdělávají distančně žáky s nějakým typem speciálních vzdělávacích potřeb. Informace získají také výchovní poradci, asistenti pedagoga či jiní účastníci pedagogického procesu věnující se žákům s SVP. Zabývat se budeme zejména žáky se specifickými poruchami učení (dys-poruchy), poruchami pozornosti, autismem, narušenou komunikační schopností, duševním onemocněním aj.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Program

Program videokurzu

 • Jak SVP ztěžují distanční vzdělávání
 • Tipy a rady pro postupy u jednotlivý SVP:
  1. specifické poruchu učení,
  2. poruchy pozornosti,
  3. poruchy autistického spektra,
  4. narušená komunikační schopnost,
  5. duševní onemocnění.
 • Doporučené způsoby komunikace s žáky i jejich rodiči
 • Jak přizpůsobovat materiály, systém práce, správné načasování, režim
 • Vzájemná komunikace s ostatními pedagogy na téma distanční výuky žáků s SVP
 • Podpora dalších odborníků – školní poradenská pracoviště aj.

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Jak pracovat s žáky se SVP při vzdělávání na dálku”