Jak na bezchybnou účetní závěrku školy

Aby vás účetní závěrka nepřišla pekelně draho

Účetní závěrka je pro každou školu zásadní – když uděláte chybu, čekejte kontrolu. Jak správně určit náklady podle hlavní a vedlejší hospodářské činnosti? Na co si dát pozor při evidenci a inventarizaci majetku? Jak je to s průkazností sponzorských darů a jak správně připravit vyúčtování Šablon? Pokud uděláte v účetní závěrce chyby, může se vám to pěkně prodražit. Zúčastněte se praktického školení, díky kterému projdete účetní závěrkou hladce a bez zbytečného stresu.

2 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu je pomoci vám s účetní závěrkou. Poradíme, jak správně přiřadit náklady, i jak rozdělit hlavní a vedlejší hospodářkou činnost. Ukážeme si, jak správně udělat dohadné a opravné položky nebo jak vyřešit v závěrce případné pohledávky. Obsahem školení je také inventarizace a evidence majetku či vyúčtování Šablon a sponzorských darů. Projděte letos hladce a bez stresů účetní závěrkou!

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen především hospodářce školy, ředitelům, zástupcům ředitelů a účetním, které připravují podklady pro účetní závěrku školy.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka vám bude dostupná po dobu 3 měsíců a můžete ji zhlédnout i opakovaně. Délka videokurzu je 4 hodiny.

Program

  • Účetní závěrka příspěvkové organizaci: základní pravidla, prolnutí účetnictví a řídicí kontroly
  • Hlavní a vedlejší hospodářská činnost školy a jak správně přiřadit náklady
  • Závěrkové operace: pohledávky a závazky: účty příštích období, dohadné účty, kurzové rozdíly
  • Inventarizace, inventarizační rozdíly
  • Opravné položky, vyřazení pohledávek, rezervy
  • Odpisové plány
  • Vnitřní předpisy v uvedených oblastech

Lektor

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Michal Svoboda působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se především na účetnictví veřejného sektoru. Od roku 2020 je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – senior.

Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze absolvoval v roce 2008 obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dodnes působí jako odborný asistent a ve své pedagogické, vědecké i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. V této oblasti je úspěšným řešitelem několika univerzitních vědeckých grantů. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí ČR v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastnil se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, několik let byl členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Jak na bezchybnou účetní závěrku školy”