Jak finančně ustát dopady koronaviru na firmu

Konkrétní ekonomická opatření ve firmě a možnosti financování (nejen) nabízené státem

V souvislosti s pandemií koronaviru čelí řada firem nečekaným a závažným výzvám: výpadky příjmů, chybějící finance na nutné výdaje, četná omezení, komplikace vyplývající z karantén a dalších opatření se citelně dotýkají fungování a ekonomiky většiny firem. Jak se co nejlépe s nastalou situací vypořádat z hlediska ekonomického fungování vaší firmy? Jaká opatření přijmout a připravit tak vaši firmu na další krizový vývoj či jak uniknout krachu firmy? Velmi aktuální videokurz přináší četná doporučení a konkrétní kroky, jak dopady COVID-19 ustát.

1 490  bez DPH

Cíl videokurzu

Videokurz Jak finančně ustát dopady koronaviru na firmu je zaměřen na praktické kroky řízení financí a přestavení firemního cash flow, které jsou v současné situaci pro ekonomické přežití firmy klíčové. Ve videokurzu se dozvíte nejen jak zvládnout dopady pandemie na vaši firmu z finančního hlediska, ale také kde a jak hledat možnosti financování. Videokurz vede zkušená konzultantka firemní ekonomiky Pavlína Vančurová, která předává konkrétní doporučení a odpovědi tyto naléhavé otázky:

 • Jak předcházet a čelit problémům s likviditou?
 • Jaké možnosti pomoci s likviditou se AKTUÁLNĚ nabízejí ze strany bank a státu?
 • Jak si poradit s žádostmi o bezúročné půjčky?
 • Jak řídit peněžní toky během krize?
 • Jak řešit případné výzvy, které jsou spojené s povinnostmi firem vůči státu, především placením daní?
 • Jak krizi ustát a zmírnit její dopady na fungování firmy?
 • Jak rozklíčovat konkrétní dopady krize do provozního kapitálu?

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen všem vedoucím pracovníkům a také finančním a ekonomickým manažerům firem pociťujících finanční dopady koronaviru.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

Obsah videokurzu

Jak řídit peněžní toky během krize

 • zajištění životaschopného financování
 • kde hledat alternativní možnosti financování
 • audit závazků a transakcí s obchodními partnery
 • přepracování prognózy cash flow
 • plán opatření při různých scénářích dalšího vývoje situace
 • dodatečné zdroje finančních prostředků

Klíčové kroky ke zmírnění dopadů pandemie na firmu

 • vyhodnocení schopnosti firmy přestát turbulence trhu z provozního a finančního hlediska
 • opatření, díky kterým snížíte skutečná či potenciální rizika
 • proaktivní komunikace s věřiteli a investory
 • kontrola dokumentace k úvěrům
 • kontrola pojištění rizik firmy
 • zlepšení likvidity mimořádnou nabídkou bank a podpor státu
 • přijímání rozhodnutí v širším kontextu

Přímá pomoc státu a možnosti jejího využití

 • úlevy vyplývající ze stabilizačního a liberačního balíčku
 • možnosti současného daňového řádu
 • vládní kompenzační programy
 • přesunutí prostředků z operačních programů na pomoc podnikům postiženým aktuální koronavirovou infekcí

Programy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – dle aktuální situace

 • bezúročný úvěr COVID-19
 • bezúročný úvěr z programu Expanze
 • záruky na provoz a investice z programu Záruka

Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila také jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Jak finančně ustát dopady koronaviru na firmu”