Inventarizace majetku pro školy

Každá škola je ze zákona povinna provádět inventarizaci majetku. Víte, jak správně provést fyzickou i dokladovou inventuru či jak se vypořádat s inventarizačními rozdíly a co s opravnými položkami? Chcete mít jistotu, že na nic nezapomenete a postupujete v souladu s aktuální legislativou? Pomůže Vám snadný a praktický návod, který Vám krok za krokem poskytne náš e‑learningový kurz.

2 290  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl e-Learningu

Mezi pravidelné a povinné činnosti škol patří zjišťování skutečného stavu majetku a závazků a jeho ověřování v účetnictví. Absolvováním e-Learningu získáte důležité know-how, jak správně postupovat při inventarizaci v souladu s platnou legislativou.

Cílem e-Learningu Inventarizace majetku pro školy je představit vám povinnosti vztahující se k inventarizaci majetku a závazků podle platných právních předpisů a doporučit vám vhodné postupy pro její efektivní organizaci. Seznámíme vás s tím, jak často, jakým způsobem a kdy se inventarizace provádějí. Poznáte, jaká zjištění mohou z provedení inventarizace vyplynout a jaké mají dopady na účetnictví.

Podrobně se budeme zabývat průběhem inventarizace od pořízení inventurních soupisů přes fyzickou a dokladovou inventuru. Zaměříme se také na opravy chyb, záměny, normy přirozených úbytků a jejich stanovení. Poradíme vám, jak správně postupovat v případě inventarizačních rozdílů a jejich daňových dopadů.

Komu je e-Learning určen

e-Learning Inventarizace majetku pro školy je určen účetním všech typů a stupňů škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV.

Program

Program e-learningu

1. lekce: Povinnost inventarizace, přehled právních předpisů a základních pojmů

Přehled právních předpisů a základních pojmů
Termín provedení inventarizace
Příprava na inventarizaci

2. lekce: Průběh inventarizace

Podklady pro provádění inventur – inventarizační evidence
Fyzická inventura
Dokladová inventura

3. lekce: Opravy zjištěných chyb a inventarizační rozdíly

Opravy chyb, záměny, normy přirozených úbytků a jejich stanovení
Manka a škody, přebytky
Stanovení odpovědnosti za správnost souvisejících účetních záznamů

4. lekce: Vypořádání inventarizačních rozdílů a jejich daňové dopady, konečné výstupy z procesu inventarizace

Vypořádání inventarizačních rozdílů
Inventurní soupisy a inventarizační zpráva
Inventarizační rozdíly z pohledu zákona o daních z příjmů a z pohledu zákona o DPH

Lektor

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní, akreditovanou lektorkou a auditorkou. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné správy v oblasti organizace řízení, kontrol a přezkumů, poskytování a přijímaní dotací, účetnictví, daňových povinností, systémů inventarizace majetku a závazků atd.

Co to je e-Learning?

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

  • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
  • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady…
  • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
  • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
  • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.

e-Learning vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Inventarizace majetku pro školy”