Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit

2 490  bez DPH

Jak zvládnout administrativu související s podpůrnými opatřeními

Jste zahlceni administrativou okolo inkluzivních opatření? Trápíte se v kolotoči zpracování IVP, PLPP, doporučení a jejich revizí? Osvojte si jednoduché principy jejich tvorby a správné postupy práce s výkazem R44 a školní matrikou. Vše názorně, v praxi a online.

Kategorie: Štítek:

Cíl videokurzu

V souvislosti s inkluzivními opatřeními narostla školám (ředitelům, učitelům, poradenským pracovníkům) i administrativa. Videokurz vám pomůže se vyznat ve spleti administrativních úkolů. Poskytne různé úhly pohledu na zpracovávání povinných dokumentů a podá praktické rady a tipy, které mohou usnadnit práci v oblasti administrativy.

Akcent je kladen na hlavní smysl dokumentů, na to, jak by mohla daná dokumentace pomoci zejména v přímé práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a podá argumenty pro jednoduché principy zpracování dokumentů (individuální plány, plány pedagogické podpory, doporučení aj.). Nepiště papíry do šuplíku, ale vyžívejte dokumenty ke komunikaci a přímé práci se žáky.

Komu je videokurz určen

Videokurz Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit je určen především všem ředitelům běžných škol a jejich školským poradenským pracovištím, pedagogům (třídním učitelům), speciálním pedagogům, koordinátorům inkluze, výchovným poradcům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV. Videokurz bude dostupný po dobu 3 měsíců a můžete jej zhlédnout i opakovaně.

Délka videokurzu

2 hodiny 51 minut

Program

Program videokurzu

  • Administrativa související se společným vzděláváním, stav po 1. 9. 2016 a změny od 1. 1. 2020.
  • Individuální vzdělávací plány – smysl dokumentů, kdy je zpracovávat, kdy ne, co je povinnou součástí, rady a tipy pro zpracovávání, příklady IVP ze SŠ.
  • Administrativa spojená s komunikováním podpůrných opatření u jednotlivých žáků ve škole (systém ukládání a sdílení informací, příklady, možnosti), souvislost s GDPR, jak skloubit funkčnost a povinnost.
  • Plány pedagogické podpory jako funkční nástroj v 1. stupni podpůrných opatření – smysl dokumentu, kdy ho zpracovávat, kdy ne, náležitosti, funkční modely, příklady ze ZŠ.
  • Práce se školní matrikou a výkazem R44 – jak a kdy zadávat podpůrná opatření do matriky a následně do R44, na co dát pozor, jak minimalizovat chyby.
  • Doplnění – příklady IVP ze ZŠ, zkušenosti z předávání informací mezi pedagogickým sborem na ZŠ aj.

Lektorky

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu. Vyučuje na PedF Univerzity Karlovy v Praze ve specializačními studiu výchovného poradenství a v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Provozuje též vlastní poradenskou praxi.

Mgr. Jana Mrázková

Jana Mrázková pracuje jako školní speciální pedagog a zároveň v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik pro školní poradenská pracoviště. Spolupracuje na kurzu CŽV pro školní psychology a speciální pedagogy na PedF UK, Problematice inkluzivního vzdělávání se věnuje ve své praxi, výzkumu, lektorsky, v této oblasti také publikuje. 

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit”