Hranice a pravidla pro zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ

Jaké jsou limity pedagogických pracovníků?

Medikace a zdravotnické úkony patří mezi „palčivá“ témata školství. V České republice neexistuje meziresortní spolupráce MŠMT, MZ a MPSV v oblasti řešení požadavků zákonných zástupců na medikaci či provedení zdravotnického úkonu v prostředí školy. Jaká práva a povinnosti má zákonný zástupce dítěte či žáka? A kam sahají kompetence i hranice školy?

1 290  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Videokurz reaguje na aktuální téma a seznámí vás s problematikou medikace a zdravotnických úkonů. Přináší informace a doporučení, která můžete okamžitě využít ve své pedagogické praxi. Věnuje se kompetencím pedagogických pracovníků v souladu s platnou legislativou. Nezapomeneme upřesnit ani kompetence osobního asistenta v resortu školství. Velice problematická je i část typologie zdravotnických úkonů nebo požadavky krajských hygienických stanic.

Komu je videokurz určen

Vidokurz je určen ředitelům a učitelům mateřských a základních škol, asistentům pedagoga a chůvám.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Délka

01:39 hod.

Program

  • Kompetence pedagogických pracovníků.
  • Práva a povinnosti zákonného zástupce v souvislosti s požadavkem medikace či zdravotnického úkonu ve škole.
  • Legislativní vymezení problematiky medikace a zdravotnických úkonů.
  • Kompetence osobního asistenta v resortu školství.
  • Typologie zdravotnických úkonů.
  • Metodika postupu medikace a zdravotnického úkonu v mateřské a základní škole.
  • Požadavky KHS v souvislosti s medikací a zdravotnickými úkony v resortu školství.

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt “Moje město, moje škola”. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Hranice a pravidla pro zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ”