Home office – legislativní peklo pro zaměstnavatele

3 490  bez DPH

Výkon práce z domova pod lupou zákona + 5 užitečných vzorů

Kontroverzní home office! Zaměstnanci ho vyžadují, zaměstnavatelům může pěkně zavařit. Víte, že i pracovníkům na home office musíte vytvořit pracovní prostředí dle právních předpisů? Kdo zodpovídá za to, když se zaměstnanec doma opaří kávou? Jak je to se sjednaným místem výkonu práce a evidencí pracovní doby? V české legislativě není problematika práce na dálku výslovně upravena. Proto je na vás jednotlivé detaily práce na dálku upravit v pracovní smlouvě a ochránit se tak před problémy a sankcemi.

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu Home office – legislativní peklo pro zaměstnavatele je seznámit vás s legislativními povinnostmi zaměstnavatele a jejich plněním v praxi. Zaměříme se na hlavní rizikové oblasti práce z domova, zejména v důsledku nedostatečné současné právní úpravy problematiky. Nebude chybět ani zajištění  nutného technického vybavení a pracovních prostředků pro výkon práce na dálku.

Komu je videokurz určen

Videokurz Home office – legislativní peklo pro zaměstnavatele je určen především vrcholovým manažerům, personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd, podnikovým právníkům a manažerům lidských zdrojů jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru. Dále je určen všem, kteří se o tuto problematiku zajímají, včetně zaměstnanců v pracovním poměru.

Další informace

V ceně kurzu také dostanete 5 užitečných vzorů, například vzor pracovní smlouvy, kterou se sjednává výkon práce mimo pracoviště.  Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Program

Videokurz (2,5h)

 • Home office a teleworking, základní pojmové vymezení
 • Home office (teleworking) – hlavní výhody a nevýhody
 • Současná právní úprava výkonu práce z domova a výkonu práce na dálku
 • Způsoby sjednání výkonu práce z domova
 • Problematika home office a sjednaného místa výkonu práce
 • Placení nákladů a náhrada nákladů na home office zaměstnavatelem
 • Zajištění a používání techniky, nutného technického vybavení a pracovních prostředků při výkonu práce z domova a práce na dálku
 • Zajištění ochrany osobních údajů při výkonu práce na home office
 • Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce z domova, práva a povinnosti účastníků pracovněprávního vztahu
 • Home office a problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Praktické příklady a možnosti využití
 • Aktuální a připravované legislativní změny

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Home office – legislativní peklo pro zaměstnavatele“