Gigantické změny při nakládání s odpady ve zdravotnictví

2 990  bez DPH

Odpady ze zdravotnictví a odpady z veterinární péče

Stejně jako nakládání s odpady v lékárnách (odpadní léčiva přijímaná od občanů a financování jejich sběru) získaly v novém zákonu o odpadech přísnější regulaci. Provozovatelé zdravotnických i veterinárních zařízení tak mají řadu nových povinností (například povinné pravidelné školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, povinnosti zpracování písemných pravidel pro nakládání s těmito odpady). Jaké změny přinese první novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady v této oblasti? Webinář vám poskytne komplexní pohled na obecné povinnosti původců odpadů, ale zejména na speciální povinnosti provozovatelů zdravotnických nebo veterinárních zařízení jakožto původců odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče. Vyhněte se chybám při zavádění nových povinností a předejděte hrozícím sankcím.

 

Kategorie: Štítek:

Cíl videokurzu

Cílem videokurzu je poskytnout základní orientaci v této rozsáhlé legislativě. Webinář shrnuje problematiku zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, metodické pokyny MŽP a související ustanovení zákonů č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, návrh novely vyhlášky č. 273/2021 Sb.).

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen všem, kdo v zaměstnání manipuluje s odpady ve zdravotnických zařízeních a jim podobných.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

Videokurz trvá 3 hodiny.

Délka:

3 hod.

Program

 • Právní úprava nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 •  Harmonogram přechodných ustanovení
 • Specifické požadavky na nakládání s odpady – označování, soustřeďování, shromažďování, skladování a předání odpadů do zařízení pro nakládání s odpady
 • Vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů (do 31.12.2022 a od 1.1.2023)
 • Organizace a náplň školení zaměstnanců pro nakládání se zdravotnickými/veterinárními odpady
 • Písemná pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Dokumentace a formuláře, vedení agend
 • Povinnosti provozovatele lékárny pro nakládání s odpady z léčiv z domácností
 • Nakládání s obaly a výrobky s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie a akumulátory) ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Přestupky a sankce při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče
 • Odpovědi na dotazy

 

Lektor

Ing. Petr Šulc

Petr Šulc vystudoval vodní hospodářství na Fakultě stavební ČVUT a specializoval se na oblast ochrany životního prostředí.

Je výkonným ředitelem společnosti sfe consulting s.r.o. a Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Již řadu let působí jako poradce pro firemní ekologii. Zabývá se zejména problematikou odpadového hospodářství, ale i další ekologickou agendou. Získal cenné odborné i manažerské zkušenosti v oblasti technické ochrany životního prostředí, včetně problematiky krizového řízení. Díky svému působení ve veřejné správě zná rozhodovací procesy orgánů veřejné správy a dovede efektivně komunikovat se správními úřady.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Gigantické změny při nakládání s odpady ve zdravotnictví“