Elektronická fakturace za plnění smlouvy na VZ od 1. 4. 2019

1 490  bez DPH

Nové požadavky, omezení a změny v aplikační praxi zadavatelů a dodavatelů

V návaznosti na evropskou právní úpravu zakazuje ZZVZ zadavatelům odmítnout elektronickou fakturu z důvodu jejího formátu. To od dubna 2019 platí pro všechny veřejné zadavatele u všech smluv na veřejnou zakázku uzavřenou podle ZZVZ. JUDr. Lenka Matochová z MMR proto v rámci videokurzu představí zadavatelům pravidla pro elektronickou fakturaci, vysvětlí pojem evropský standard elektronické faktury, upřesní dopad na praxi a doporučí, jak se připravit.

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Zadavatelé a dodavatelé se musí připravit na to, že důraz na elektronickou komunikaci má přesah i do smluvní fáze životního cyklu veřejné zakázky. Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v některých ohledech přesahuje do období po ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V návaznosti na evropskou právní úpravu ZZVZ zadavatelům zakazuje odmítnout elektronickou fakturu z důvodu jejího formátu.

Tento zákaz sice není paušální a uplatní se jen u určitého typu elektronických faktur, platí zato pro všechny veřejné zadavatele u všech smluv na veřejnou zakázku uzavřenou podle ZZVZ. Předmětné ustanovení ZZVZ má odloženou účinnost a zadavatelé se jím dosud nemuseli  zabývat, v dubnu 2019 ale účinnosti nabude.

Videokurz pod vedením Lenky Matochové z MMR ČR vás proto včas provede správnou přípravou a upozorní na důsledky pro vaši aplikační praxi, tak aby vás blížící se změny ani pojmy jako evropský standard elektronické faktury nepřekvapily.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen pracovníkům zadavatele zodpovědné za veřejné zakázky a také dodavatelům, kteří se hodlají účastnit soutěží o veřejnou zakázku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. Délka videokurzu je 1 hodina a 16 minut.

Program

  • Pravidla pro elektronickou fakturaci od 1. 4. 2019, která plynou ze ZZVZ a evropské legislativy
  • Co znamená a obnáší “evropský standard elektronické faktury”
  • Zákaz odmítnout elektronickou fakturu z důvodu jejího formátu
  • Konkrétní dopady do aplikační praxe zadavatelů a dodavatelů
  • Jak se na změnu v průběhu března připravit
  • Velký prostor bude vyhrazen pro vaše konkrétní dotazy

Lektor

JUDr. Lenka Matochová

Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Právu zadávání veřejných zakázek se nejprve věnovala ve státní správě a v advokacii, nyní působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek.

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Elektronická fakturace za plnění smlouvy na VZ od 1. 4. 2019”