Doporučení a fígle pro sestavení rozpočtu školy na rok 2021

2 490  bez DPH

Jak připravit rozpočet školy krok za krokem

Už jste se pustili do tvorby rozpočtu školy na rok 2021? Jeho sestavování je po reformě financování mnohem obtížnější! Ukážeme, jak naplánovat mzdové náklady, jak rozvrhnout využití FKSP po novele zákona, jak hospodařit s ostatními fondy školy nebo jak správně realizovat doplňkovou činnost.

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

S novým financováním je sestavení rozpočtu školy obtížnější než v předchozích letech. Úloha ředitelů při jeho tvorbě, jeho obhajoba a odpovědnost za budoucí plnění rozpočtu je však klíčová. Videokurz vám poradí, jak správně plánovat finanční prostředky – na prvním místě mzdové náklady pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Dále, jak využívat majetek, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti či jak se správně finančně vypořádat s projekty EU.

Komu je videokurz určen

Videokurz je určen zejména ředitelům, zástupcům ředitele a ekonomickým pracovníkům škol veřejného sektoru.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka webináře vám bude dostupná po dobu 3 měsíců a můžete ji zhlédnout i opakovaně.

Program

 1. Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 2. Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 3. Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 4. Nový způsob financování od roku 2020 – benefity a úskalí
  – zdroje a jejich výše dle nového způsobu
  – možnosti řešení hraničních situací
  – organizace školy v závislosti na PHmax
  – provozní zaměstnanci – specifika
 5. Správné sestavení rozpočtu školy
  – příklady porušení rozpočtové kázně
  – závazné ukazatele pro státní dotace
 6. Fondy příspěvkových organizací
  – fond odměn, rezervní fond, investiční fond, FKSP
  – tvorba a použití fondů
 7. Doplňková činnost
  – možnosti a zásady správné realizace
  – benefity a úskalí
 8. Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství
  – správné použití v souladu s legislativou v ČR

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Lektor

Ing. Petra Schwarzová

Působí ve školství od roku 1993, většinu času ve vedoucích pozicích. Od roku 2013 je ředitelkou gymnázia. Zároveň se věnuje lektorské činnosti zaměřenou na financování škol, management ve školství a další příbuzná témata.