Aktuálně k odpovědnosti statutárních orgánů

Spoluodpovědnost za škodu a zpřísnění odpovědnosti od 1. 1. 2021

Kontrolujete dostatečně ostatní statutáry? Dali byste ruku do ohně za jejich jednání? Ne? Tak zbystřete – Nejvyšší soud v posledních týdnech vyslal směrem ke statutárním orgánům varovný vzkaz: nekontrolujete-li ostatní statutáry, porušujete péči řádného hospodáře a spoluodpovídáte tak za vzniklou škodu! K tomu všemu se od 1. 1. 2021 zpřísní odpovědnost statutárů při úpadku společnosti. Získejte díky videokurzu dokonalý přehled o tom, za co jste nově odpovědní a vyvarujte se tak závažných pochybení!

3 490  bez DPH

Kategorie: Typ kurzu:

Cíl videokurzu

Statutární zástupce obchodní společnosti je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, při porušení této povinnosti pak odpovídá za případnou škodu vlastním majetkem. Od 1. 1. 2021 se pak odpovědnost ještě zpřísní. Co vás čeká a čeho se tedy musíte vyvarovat?

K tomu všemu vyslal Nejvyšší soud varovný vzkaz pro statutáry. V nejnovějším judikátu konstatoval, že pokud statutární zástupce nekontroluje ostatní členy statutárního orgánu, dopouští se porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a proto spoluodpovídá za vzniklou škodu. Cílem živého vysílání je účastníkům ujasnit čerstvé závěry soudů k odpovědnosti statutárních orgánů, blížící se novinky i problematické oblasti tak, aby neohrozili výkon své funkce.

Komu je videokurz určen

Videokurz Aktuálně k odpovědnosti statutárních orgánů je určen zejména členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, tedy jednatelům a členům představenstev či členům dozorčích rad, kteří jsou nositeli neomezené odpovědnosti. Důležité informace přinese také ostatním osobám, pro které je znalost této problematiky významná, například firemním právníkům, prokuristům či ředitelům.

Další informace

Jako účastník videokurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. Nahrávka videokurzu vám bude dostupná po dobu 3 měsíců a můžete ji zhlédnout i opakovaně. Délka videokurzu je 2 hodiny a 50 minut.

Program

 1. Odpovědnost obchodních společností
 2. Odpovědnost členů orgánů obchodních společností
  • civilní a trestní odpovědnost statutárních orgánů
  • péče řádného hospodáře a důsledky porušení
  • povinnosti člena statutárního orgánu vůči společnosti
  • novinky v odpovědnosti statutárních orgánů po 1. 1. 2021 – zpřísnění odpovědnosti statutárů při úpadku společnosti
 3. Významná soudní rozhodnutí
  • přehled dosavadních klíčových soudních rozhodnutí
  • aktuálně: judikáty Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu ke spoluodpovědnost za chyby, omyly a škody způsobené ostatními statutáry

Lektor

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přičemž v rámci programu Erasmus studoval též na Faculty of Law Cardiff University.

 

Co to je videokurz?

Videokurz je záznam webináře, který můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv. Kromě výkladu dané problematiky naleznete ve videokurzu také odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 měsíců.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Aktuálně k odpovědnosti statutárních orgánů”