Dohoda ADR – změny v přepravě nebezpečných věcí od 1. 7. 2019

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Nahrávka je vám k dispozici. Můžete se na ni podívat v záložce Přehrát video.

Kurz - obsah